Γιάννης Κότσιρας Live 2010, 2010


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Γιάννης Κότσιρας Live 2010 - 2010 - Исполнители альбома
Γιάννης Κότσιρας Яннис Котсирас


Песни из альбома
Θεός αν είναι Бог если есть
Μια φορά μονάχα φτάνει Одного раза только достаточно
Ο καημός Печаль
Σ' ακολουθώ Я следую за тобой
Τα ήσυχα βράδια Спокойные вечера
Το σεντόνι Простыня