Κρυμμένα μυστικά, 2006


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κρυμμένα μυστικά - 2006 - Исполнители альбома
Γιάννης Πλούταρχος Яннис Плутархос


Песни из альбома
Δεν είμαι Θεός Я не Бог
Δεν είναι τώρα πια εδώ Ее нет здесь теперь