Παίζεις;, 2005


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Παίζεις; - 2005 - Исполнители альбома
Καλομοίρα Каломира


Песни из альбома
Κι όλο περιμένω И все жду