Σ' αγαπώ, 1979


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Σ' αγαπώ - 1979 - Исполнители альбома
Μαρινέλλα Маринелла


Песни из альбома
Ποτέ να μη χαθείς απ' τη ζωή μου Никогда ты не исчезай из жизни моей
Πρώτη μου φορά Первый раз в жизни