Μαρίνα, 2007


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μαρίνα - 2007 - Исполнители альбома
Μανώλης Μητσιάς Манолис Митсиас


Песни из альбома
Βραδιάζει (Βοριάς χτυπά την πόρτα μου) Вечереет (Северный ветер стучит дверь мою)
Μαρίνα Марина
Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές В морских пещерах
Νύχτα μαγικιά Ночь волшебная
Νύχτα μέσα στα μάτια σου Ночь в глазах твоих