Δύσκολη καρδιά, 2004


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Δύσκολη καρδιά - 2004 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μπάσης Димитрис Басис


Песни из альбома
Λαμπάδες Свечи