Παράξενη γιορτή, 2000


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Παράξενη γιορτή - 2000 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис


Песни из альбома
Άγγιγμα ψυχής Прикосновение души
Θάλασσα πλατιά Море широкое
Και θα χαθώ И я исчезну
Μόνο στα όνειρα Только в мечтах
Οι τίτλοι του τέλους Финальные титры
Παράξενη γιορτή Странный праздник
Το σώμα που ζητάς Тело, которое ты разыскиваешь