Για σένανε μπορώ, 1981


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Για σένανε μπορώ - 1981 - Исполнители альбома
Μαρινέλλα Маринелла


Песни из альбома
Αγέρας ήσουν Ты был ветром