Το καλύτερο ψέμα, 2010


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Το καλύτερο ψέμα - 2010 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/ddt4yvqwl

Песни из альбома
Αν είναι έτσι η αγάπη Если такова любовь
Έλα κοντά Иди ближе
Μία από τα ίδια Одна из таких же
Παιδί της βροχής Дитя дождя
Στην άκρη του παράδεισου На краю рая
Το καλοκαίρι μου Лето мое
Το καλύτερο ψέμα Самая лучшая ложь