Ψίθυροι καρδιάς, 1997


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ψίθυροι καρδιάς - 1997 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μπάσης Димитрис Басис


Песни из альбома
Ψίθυροι καρδιάς Нашептывания сердца