Το ρεσιτάλ μιας φωνής, 2007


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Το ρεσιτάλ μιας φωνής - 2007 - Исполнители альбома
Γιάννης Πάριος Яннис Париос


Песни из альбома
Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου Если вспомнишь мечту мою
Ένα γράμμα Письмо
Κόκκινο γαρύφαλο Красная гвоздика
Νά 'μουνα Θεός για λίγο Стал бы я богом ненадолго
Νύχτα μαγικιά Ночь волшебная
Όλα σε θυμίζουν Все тебя напоминает
Το δικό σου αμάρτημα (Τα δάχτυλα) Твой грех (Пальцы)