Το κάτι, 2000


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Το κάτι - 2000 - Исполнители альбома
Καίτη Γαρμπή Кэти Гарби


Песни из альбома
Το λάθος μου Ошибка моя