Δυο φωνές μια ψυχή, 2011


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Δυο φωνές μια ψυχή - 2011 - Исполнители альбома
Γιάννης Πλούταρχος Яннис Плутархос


Песни из альбома
Πειρατικό Пиратский клад