Μάσκα, 1998


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μάσκα - 1998 - Исполнители альбома
Γλυκερία Гликерия
Πασχάλης Τερζής Пасхалис Терзис


Песни из альбома
Χαθήκαμε Мы потерялись