Ένας όμηρος, 1966


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ένας όμηρος - 1966 - Исполнители альбома
Μαρία Φαραντούρη Мария Фарандури


Песни из альбома
Το γελαστό παιδί Улыбающийся парень