Έμμονες ιδέες, 2003


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Έμμονες ιδέες - 2003 - Исполнители альбома
Καίτη Γαρμπή Кэти Гарби


Песни из альбома
Εσένα μόνο Тебя только