Μικρές φωτογραφίες, 2001


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μικρές φωτογραφίες - 2001 - Исполнители альбома
Γιάννης Πλούταρχος Яннис Плутархос


Песни из альбома
Αχ κορίτσι μου Ах, девочка моя
Κατέβα λίγο να σε δω Спустись немного, чтобы мне тебя увидеть