Στιγμές, 2007


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Στιγμές - 2007 - Исполнители альбома
Γιάννης Πλούταρχος Яннис Плутархос


Песни из альбома
Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου Если вспомнишь мечту мою
Αχ κορίτσι μου Ах, девочка моя
Δεν είμαι Θεός Я не Бог
Δώσ' μου πίσω την καρδιά μου Дай мне обратно сердце мое
Έλα Приходи
Ερωτά μου ανεπανάληπτε Страсть моя неповторимая
Κατέβα λίγο να σε δω Спустись немного, чтобы мне тебя увидеть
Το γράμμα Письмо