Μόνο εσύ, 1998


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μόνο εσύ - 1998 - Исполнители альбома
Γιάννης Πλούταρχος Яннис Плутархос


Песни из альбома
Ένας Θεός Один Бог