Δήμητρα Γαλάνη 2, 1973


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Δήμητρα Γαλάνη 2 - 1973 - Исполнители альбома
Δήμητρα Γαλάνη Димитра Галани


Песни из альбома
Βροχή και σήμερα Дождь и сегодня
Εϊβαλά Эйвала
Νταγιάντα Терпение
Στόμα μου φαρμακωμένο Уста мои горькие
Το μοιρολόι Плач