Ξημερώνει, 1980


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ξημερώνει - 1980 - Исполнители альбома
Χάρις Αλεξίου Харис Алексиу


Песни из альбома
Φεύγω Ухожу