Η συννεφιά περνάει με παρέα, 2011


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Η συννεφιά περνάει με παρέα - 2011 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μπάσης Димитрис Басис
Δημήτρης Μητροπάνος Димитрис Митропанос


Песни из альбома
Είχαμε όνειρα μεγάλα У нас были мечты большие
Πόσο κοστίζει μια ζωή Сколько стоит жизнь