Ο δρόμος, 2006


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ο δρόμος - 2006 - Исполнители альбома
Γιάννης Κότσιρας Яннис Котсирас


Песни из альбома
Πρώτη φορά Первый раз
Το άγαλμα Статуя