Τι γλυκές που 'ναι οι γυναίκες, 1986


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Τι γλυκές που 'ναι οι γυναίκες - 1986 - Исполнители альбома
Φίλιππος Νικολάου Филиппос Николау


Песни из альбома
Είσαι συ τ' ακριβό το κρασί Ты дорогое вино
Στο άδειο μου πακέτο (Τι να σου πω) В пустую мою пачку (Что тебе сказать)
Τι γλυκές που 'ναι οι γυναίκες Как нежны женщины