20 χρόνια μετά, 2002


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен 20 χρόνια μετά - 2002 - Исполнители альбома
Σωκράτης Μάλαμας Сократис Маламас
Ελένη Τσαλιγοπούλου Элени Тсалигопулу
Μάνος Λοΐζος Манос Лоизос
Διονύσης Τσακνής Дионисис Тсакнис


Песни из альбома
Δεν θα ξαναγαπήσω Я не полюблю снова
Έχω ένα καφενέ У меня есть кафе
Σ' ακολουθώ Я следую за тобой
Τίποτα δεν πάει χαμένο Ничего не пропало