Τα καλύτερα του Δημήτρη Μητροπάνου, 1996


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Τα καλύτερα του Δημήτρη Μητροπάνου - 1996 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μητροπάνος Димитрис Митропанос


Песни из альбома
Καλοκαίρια και χειμώνες Летами и зимами
Σ' αγαπώ ακόμα Я люблю тебя все еще
Σ'αγαπώ σαν αμαρτία Я люблю тебя как грех
Τα Κύθηρα πότε δεν θα τα βρούμε Китиру никогда мы не найдем
Το σ' αγαπώ το κρατάω για σένα «Я люблю тебя» я храню для тебя