Για πάντα, 1974


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Μαρινέλλα Маринелла


Песни из альбома
Γιατί φοβάσαι Почему ты боишься
Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου Вино, море и мой парень