Η Μαρινέλλα σε απρόβλεπτες ερμηνείες, 1998


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Μαρινέλλα Маринелла


Песни из альбома
Αγάπη που 'γινες δίκοπο μαχαίρι Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου Если вспомнишь мечту мою
Αστέρι μου φεγγάρι μου (Αγάπη μου) Звезда моя, луна моя (Любовь моя)
Θα σε πάρω να φύγουμε Я заберу тебя, чтобы мы ушли
Όμορφη πόλη Прекрасный город
Το παλιό ρολόι Старые часы