Μαζί, 2003


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Μαρινέλλα Маринелла
Γιώργος Νταλάρας Йоргос Даларас


Песни из альбома
Αθανασία Афанасия
Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ Не знаю, как сильно я тебя люблю
Δυο πόρτες έχει η ζωή (Το τελευταίο βράδυ μου) Две двери у жизни (Последний мой вечер)
Πυρετός Лихорадка
Σταλιά-σταλιά Каплю за каплей