Αντίδοτο, 1998


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Αντίδοτο - 1998 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси


Песни из альбома
Ερωτευμενάκι Влюбленненькая