Αντίδοτο, 1998


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Αντίδοτο - 1998 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/f2acfqr1u

Песни из альбома
Ερωτευμενάκι Влюбленненькая