Εδώ είμαστε, 2011


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Εδώ είμαστε - 2011 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μητροπάνος Димитрис Митропанос


Песни из альбома
Γεια Привет
Να σβήσει αυτό το φώς Пусть погаснет этот свет
Όταν έχω εσένα Когда ты у меня есть