Μιλάω χρόνια, 2000


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μιλάω χρόνια - 2000 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μπάσης Димитрис Басис


Песни из альбома
Μαύρο σύννεφο Черная туча
Ξαφνικά η καρδιά Внезапно сердце