Μόνος μου, 2003


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μόνος μου - 2003 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис


Песни из альбома
Αν μου τηλεφωνούσες Если бы ты мне звонила
Μόνος μου Я один
Το πάρτι Вечеринка