Να 'χες καρδιά, 1984


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Να 'χες καρδιά - 1984 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси


Песни из альбома
Ανθρώπινο το λάθος μου Человеческая ошибка моя
Και έχω τόσα να θυμάμαι И у меня столько есть, чтобы вспоминать
Μόνο για σένανε Только для тебя