Κλίμα τροπικό, 1996


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κλίμα τροπικό - 1996 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/jpgl8f4as

Песни из альбома
Ελένη Элени
Παραλύω Я цепенею