Κλίμα τροπικό, 1996


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κλίμα τροπικό - 1996 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси


Песни из альбома
Ελένη Элени
Παραλύω Я цепенею