Ευαίσθητη ή λογική, 2010


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ευαίσθητη ή λογική - 2010 - Исполнители альбома
Πέγκυ Ζήνα Пегги Зина


Песни из альбома
Μάταια Напрасно
Ρώτησα Я спросила