Ένα χάδι, 2001


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ένα χάδι - 2001 - Исполнители альбома
Πέγκυ Ζήνα Пегги Зина


Песни из альбома
Όνειρά μου ταξιδιάρικα Мои странствующие мечты
Οχι μη γυρίσεις πίσω Нет, не возвращайся назад
Τι θα ακούσω ακόμα Что ещё я услышу