Υπήρχαν όρκοι, 2000


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Υπήρχαν όρκοι - 2000 - Исполнители альбома
Γιάννης Πλούταρχος Яннис Плутархос


Песни из альбома
Το καλύτερο παιδί Самый лучший парень