Ακατάλληλη σκηνή, 2004


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ακατάλληλη σκηνή - 2004 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/3wemohngp

Песни из альбома
Αυτά που θα 'λεγα σε σένα То, что рассказал бы я тебе
Κανείς Никто
Κρυφά Тайком
Μη με ονειρευτείς Не мечтай обо мне
Ο βυθός σου Глубина твоя
Πού είναι η αγάπη Где любовь