Πάνω από τον κόσμο, 2008


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Στέλιος Ρόκκος Стелиос Роккос


Песни из альбома
Έμεινα εδώ Я остался здесь
Πόσο ακόμα Сколько еще