Κραυγή, 2000


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κραυγή - 2000 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси


Песни из альбома
Αυτή τη φορά В этот раз
Δε με αγαπάς Ты меня не любишь
Θιβέτ Тибет