Δίδυμα φεγγάρια, 1993


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Δίδυμα φεγγάρια - 1993 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μητροπάνος Димитрис Митропанос
Αλέκα Κανελλίδου Алека Канеллиду


Песни из альбома
Δίδυμα φεγγάρια Луны-близнецы
Μικρές επαναστάσεις Маленькие восстания