Μια φορά θυμάμαι, 1982


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μια φορά θυμάμαι - 1982 - Исполнители альбома
Γιάννης Πουλόπουλος Яннис Пулопулос


Песни из альбома
Μια αγάπη για το καλοκαίρι Любовь на лето
Όμορφη πόλη Прекрасный город