Ένα γράμμα, 1981


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ένα γράμμα - 1981 - Исполнители альбома
Γιάννης Πάριος Яннис Париос


Песни из альбома
Ένα γράμμα Письмо
Σ΄αγαπώ Я люблю тебя