Για την καρδιά ενός αγγέλου, 2007


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Για την καρδιά ενός αγγέλου - 2007 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μητροπάνος Димитрис Митропанос


Песни из альбома
Είναι κάτι δειλινά Но бывают какие-то закаты
Μια σκέψη έκανα για σένα Один раз я подумал о тебе
Το ταξίδι της ζωής Путешествие жизни