Κρύσταλλα, 2012


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Πάνος Κιάμος Панос Киамос


Песни из альбома
Γροθιά στο μαχαίρι Кулак против ножа
Κρύσταλλα Кристаллы
Νίκησες πάλι Ты победила снова