Να με προσέχεις, 1996


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Σοφία Βόσσου София Воссу
Πασχάλης Τερζής Пасхалис Терзис


Песни из альбома
Και φοβάμαι И я боюсь