Ναι, 1980


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Ναι - 1980 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси


Песни из альбома
Όσο έχω φωνή Пока есть голос