Η αγάπη δυναμώνει, 2013


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Η αγάπη δυναμώνει - 2013 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис
Μηδενιστής Миденистис


Песни из альбома
Αν σε πετύχω Если я тебя застану
Η αγάπη δυναμώνει Любовь крепчает
Η πρώτη Κυριακή Первое воскресенье
Κάτι δυνατό Что-то сильное
Μέσα σου βρίσκομαι Внутри тебя я нахожусь
Σε έναν τοίχο Со стеной